Velg en side

Healthguard

Styringssystem for e-helse og personvern

Et bedre miljø med Healthguard

Healthguards ambisjon er å skape et bedre miljø gjennom sikring og automatisk håndtering av helsefarer. Healthguard hjelper ledelsen å gjennomføre risikovurdering, samt å håndtere tiltakspakker, tiltaksnivåer, monitorering og kommunikasjon slik at alle i firmaet kan bidra til rask og effektiv prevensjon, deteksjon og avvikshåndtering.

Minimer antall sykmeldinger

Healthguard legger til rette for effektivt samspill med ansatte, samt overvåking via ulike kilder, for detektering og overvåking av helsefarer. Miljødata overvåkes fra offentlige kilder, samt interne data fra for eksempel virksomhetens lønnssystem og eventuelt ansattes registreringer i Healthguard. Dette slik at ledelsen raskt kan ta action, minimere risiko for uønskede hendelser, opprettholde et sunt og trygt miljø og dermed minimere antall sykmeldinger.

Z

Effektiv risikohåndtering

Myndighetene forutsetter at virksomheter oppretter arbeidsmilø- og kontrolltiltak bla for å minimere sykefravær blant kritisk personell. Planlegg effektive tiltakspakker spesielt tilpasset din organisasjon for rask og sikker implementering ved eventuelle utbrudd av ulik alvorlighetsgrad.

Automatisert og systematisk håndtering av helsefarer

Dine ansatte vil til enhver tid vite hva som gjøres for å sikre et trygt arbeidsmiljø. Du får full oversikt, og kan raskt kan implementere planlagte tiltak som de ansatte allerede vil være forberedt på ved uønskede hendelser. 

Samtykkehåndtering

Healthguard er bygget spesielt med tanke på håndtering av sensitive persondata. Personvern, samtykkehåndtering, rollebasert sikkerhet og sikker kryptert lagring står sentralt i dette.

Enkel innføring

Healthguard er et fullstendig skybasert system som er enkelt å innføre. Løsningene for analyse av luftkvalitet og  luftrensing planlegger og dimensjonerer vi sammen med deg. Kontakt salg, eller registrer deg gjerne for en demo så hjelper vi deg i gang. Om du har andre spørsmål, er det bare ta kontakt  med oss.

"Å være forberedt på alt - er alt"

– William Shakespeare

Klar for å starte?