Velg en side

En trial ved QPCS school I London demonstrerer at Rensair luftrenser fjerner luftbåren Pariculate Matter (svevestøv som blant annet kan spre SARS-Cov2) i dårlig ventilerte klasserom ned til nivåer godt under det som er anbefalt av helsemyndighetene.

Les mer…